Jeśli uważasz, że Twoja muzyka lub fotografia, grafika etc. pasują mniej lub bardziej do profilu estetycznego Pawlacza, nie wahaj się i prześlij nam kilka próbek swoich dokonań.
Jesteśmy otwarci na nowe formy i z chęcią przyjrzymy się temu, co masz do przedstawienia.

DLA ARTYSTÓW DŹWIĘKOWYCH:

Preferujemy demo jako email z linkami do utworów na Soundcloud na adres: kontakt@pawlaczperski.org (w tytule wpisać ‘DEMO’) bądź zamieszczone poprzez DROPBOX.

Proszę nie wysyłać plików jako załącznik do emaila.

DLA ARTYSTÓW WIZUALNYCH:

Więcej informacji w zakładce PERSKIE OKO.

Wszelkie inne pytania prosimy kierować poprzez formularz KONTAKTowy, bądź wysyłając emaila na adres: kontakt@pawlaczperski.orgIf you feel that your music or photo etc. more or less fit the aesthetic profile of do not hesitate to send us some samples of your achievements. We are open to new forms and happy to look at what you have made.

INFO FOR SOUND ARTISTS:

We prefer demos as Soundcloud links via email to kontakt@pawalczperski.org (please write ‘DEMO’ in the topic) or use our DROPBOX.
Please do not send us track attached to emails. Use storage pages.

INFO FOR VISUAL ARTISTS:

For more details please head to the PERSIAN EYE section.

For every other inquiries please use the CONTACT form,
or send us an email here: kontakt@pawlaczperski.org