Cover artwork by: Kamil R. Filipowski Po długiej pozie milczenia do gry powracają Porcje Rosołowe, i to w niecodziennym wydaniu. “Skanowanie balu” jest koniunkcją między krakowskim poetą Łukaszem Podgórnim i Lecho-Mateuszem. Rdzeniem tego upstrzonego diodami i uginającego się pod ciężarem obwiedni albumu jest zbiór powierzonych syntezatorom mowy recytacji. Nieregularność i zaskakująca esencjonalność poezji znajdują swoje...